Buitendijkse fietsmogelijkheden Zeeland

Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen streven naar een aantrekkelijke doorgaande fietsroute langs de zee, met respect voor de natuur. De toegankelijke buitendijkse trajecten zijn opgenomen in het fietsknooppuntensysteem. Fietsers kunnen inmiddels ruim 200 kilometer langs de zee fietsen.Om de natuur te beschermen krijgen vogels voorrang op deze fietsers, maar om recreanten te wijzen op de bijzondere natuur langs de Ooster- en Westerschelde zijn de afgelopen maanden informatiedragers geplaatst en is er een vogelkijkpoort op het dijktraject tussen Krabbendijke en Yerseke gerealiseerd. Op de panelen in de poort wordt de bezoeker verteld over het waarom van de afsluitingen en de unieke elementen van het gebied en haar bewoners en wordt er uitzicht geboden op de vogels en het droogvallende schor.